Pohjoisen legendat -fantasiakirjasarja

Pohjoisen legendat sijoittuu keskiaikaa mukaileviin maisemiin, jossa mystiikkaa on täydennetty jumalilla sekä virtauksella, elinvoimalla, jotavain harvat voivat hallita. Kirjasarja kunnioittaa perinteistä fantasiaa, mutta Pohjoisen legendat  pyrkii maltillisuuteen fantasiallisten elementtienkäytössä. Maailma mukailee pitkälle meidän kaikkien tuntemaa maailmaa, ja suurimmat erovaisuudet lienevätkin juuri virtaus ja jumalten ihmisten käyttöön valjastamat voimat. Siinä maailmassa, jossa kirjan henkilöt seikkailevat, örkit ja haltiat ovat vain tavallisia rotuja hyvine ja huonoine yksilöineen.

Pohjoisen legendat -kirjasarjan maailma on mielikuvitukseen pohjautuva kolmen mantereen kokonaisuus. Lännessä Casteniorin manner, IdässäWartheniorin manner ja näiden keskellä Isiniorin manner. Maailman kaikkea elollista pitää koossa voima, magia, jota yleisesti kutsutaan virtaukseksi. Virtausta kykenevät hallitsemaan velhot, druidit ja shamaanit, mutta vain aniharvaa on siunattu kyvyllä kanavoida luonnon energiaa. Jumalat ja henget ovat konkreettinen osa maailmaa, mutta kuten virtauksen hallinnassakin, vain harvoilla on todellinen kyky valjastaa jumalten tai esi-isien mahti omiin tarkoituksiin.

Pohjoisen legendat -fantasiakirjasasrja on kulkenut kivisen tien ensimmäisistä raakaversioista nykyhetkeen. Matkalle on osunut lukuisiauudelleenkirjoituksia, kaksi kustannussopimusta, joista toinen loppui ennen kuin kunnolla alkoikaan, ja toinen loppui sarjan toisen osan ilmestyttyä. Jälkimmäisestä seurasi reilun vuoden viive kolmannen kirjan ilmestymiseen sekä se, että kirjasarjaa kustantaa nyt sarjan tekijöiden oma yritys, Fantacor Ky.

Siinä, missä kustantajien kanssa on ollut haasteita, on puolestaan kuvittaminen ja kansien työt sujuneet niin mallikkaasti, että ei voi kuin iloita. Kuvittaja Heikki Kuusipalo, graafisen toteutuksen tehnyt Lasse Teeriaho ja kartat luonut Tero Lehtonen ovat hoitaneet tonttinsa mallikkaasti. Fantacor Ky onkin erityisen ylpeä kirjojen kansien kuvista ja sommittelusta.